RYKO a.s.

PROJEKT – Instalace fotovoltaické elektrárny do areálu RYKO a.s.

Společnost RYKO a.s. zahájila kroky k realizaci projektu „Instalace FVE s nezbytnými úpravami elektrorozvodů pro dodávku elektřiny do areálu RYKO a.s.”; (č. projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0019961).

Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace fotovoltaických elektráren na střechách stávajících budov o celkovém výkonu FVE 419,9 kWp a vybudování komplexního řídicího systému včetně všech dalších technologických zařízení potřebných pro správnou funkci systému s tím, že fotovoltaická elektrárna bude umístěna v pěti hnízdech. Celkem bude instalováno 1235 ks monokrystalických modulů/ panelů na bázi křemíku o jmenovitém výkonu FV modulu 340 Wp.

Celkový rozpočet projektu je 10mil. Kč. s plánovaným termínem realizace do 31.12.2021.

Na projekt je poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.