RYKO a.s.

Fond RYKO – podzimní výzva

Vážení zaměstnanci,

chcete podpořit neziskovou činnost ve svém okolí? Využijte nabídku podzimní výzvy Fondu RYKO, který již čtvrtý rok pomáhá zlepšovat život v našem městě. Pravidelně rozděluje peníze mezi malé sportovce, spolky a další občanské iniciativy. Získat můžete minimálně 10 tisíc korun.

Hlavní podmínkou pro podání žádosti je, abyste v ní aktivně působili vy či vaši rodinní příslušníci. Celkem si vybraní žadatelé rozdělí částku 50 tisíc korun. O příjemcích rozhoduje výběrová komise.

V přiložených dokumentech najdete veškeré informace. Vyplněnou žádost ve formě on-line formuláře můžete elektronicky podat nejpozději do pondělí 27. září 2021.

Podpořené projekty by pak měli příjemci realizovat v termínu od 1. listopadu 2021 do 31. května 2022.

Upozornění: V případě nedostatečného přístupu žadatele k internetovému připojení tolerujeme přijetí žádosti elektronicky, a to na email alena@komunitninadace.cz a j.dedicova@ryko.eu.

Ústecká komunitní nadace, která RYKO fond spravuje, loni zavedla novinku. O dotaci mohou kromě neziskových organizací žádat také neformální občanské iniciativy. Za ně považujeme spontánně ustavené zájmové uskupení minimálně tří aktivních občanů usilující o prosazení místního a konkrétně vymezeného dobročinného cíle. Iniciativy působí obvykle na neformální bázi, aniž by byly registrované jako právnické osoby.

S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Jitku Dědičovou, vedoucí personálního úseku.

Fond RYKO – formulář žádosti

Fond RYKO – pravidla programu