RYKO a.s.

Co ukládá zákon

RYKO a.s.

RYKO a.s.
IČ: 254 18 572
DIČ: CZ 699 000 943
se sídlem: Dělnická 1408/29, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín

Společnost zapsána v oddílu B, vložce 1294 veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Společnost zastoupená Ing. Martinem Voštou, členem představenstva.

Společnost si zvolila monistický systém řízení.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Informace o integrovaném systému řízení

Společnost RYKO a.s. se rozhodla zavést integrovaný systém řízení (IMS) jako soubor systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016. Kompletní znění Politiky IMS je k dispozici zde.

V případě dotazů týkajících se rozsahu IMS společnosti RYKO a.s. prosím kontaktujte Ing. Martina Šípala (zmocněnec pro IMS, vedoucí EÚ) nebo Ing. Kamila Hájka (koordinátor IMS). Problematika jednotlivých procesů IMS je pak v gesci  vedoucích zaměstnanců společnosti RYKO a.s. – blíže viz odkaz v rámci kontaktů na webových stránkách  společnosti RYKO a.s.

V případě dotazů týkajících se environmentálních aspektů společnosti RYKO a.s. nebo jiných částí systému environmentálního managementu, prosím kontaktujte Kateřinu Brožovou (vedoucí ÚLZ) nebo Ing. Jana Čabáka (koordinátor BOZP, PO a ŽP).

Informace o existenci koncernu

Společnost RYKO a.s. tvoří koncern s následujícími společnostmi:

RYKO PLUS spol. s r.o. se sídlem Děčín VI, Dělnická ulice 645/69, PSČ 405 02, IČ: 602 76 819, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6378

RYKO – Podmokelská obchodní a.s. se sídlem Děčín VI-Letná, Dělnická 466/73, PSČ 405 02, IČ: 254 25 854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1342

RAILTEST, a.s. se sídlem Děčín VI, Dělnická 1408/29, PSČ 405 02, IČ: 254 98 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1581

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost RYKO a.s. v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců a kontaktních osob svých obchodních a jiných partnerů. Kompletní znění zásad zpracování osobních údajů je zde.