RYKO a.s.

MODERNIZACE_02
MODERNIZACE_04
MODERNIZACE_03
CISTENI_01
DVOJKOLI_01
DVOJKOLI_02
DVOJKOLI_03
REVIZE_01
REVIZE_02
REVIZE_03
previous arrow
next arrow

Revize a prohlídky

Servis železničních nákladních vozů

Opravna RYKO a.s. je subjektem odpovědným za údržbu (ECM) ve smyslu nařízení komise (EU) č. 2019/779.

Opravna RYKO a.s. je speciálním pracovištěm pro provádění technických kontrol železničních nákladních vozů a předepsaných prohlídek a revizí. Naši specialisté jsou vysoce kvalifikováni v rámci:

  • údržbového systém VPI k provádění revizí G 4.0, G 4.2, G 4.8, G 4.3 a dalších
  • údržbového systému SNCF k provádění revizí ATPMC, ATPMD, ATP120, ATPPRW, REV A, REV B a dalších
  • údržbového systému ČD Cargo a.s. k provádění pravidelných revizí REV.
  • údržbového systému slovenských drah k provádění revizí N8, N4, N2 a dalších.
Revize a prohlídky kolejových vozidel:

Mimo to provádíme pravidelné prohlídky a zkoušky cisteren a těsnostní zkoušky dle předpisu pro přepravu nebezpečných věcí po železnici (RID). Dále pak prohlídky a zkoušky a zkoušky těsnosti tlakových nádob ve smyslu českých předpisů (vyhláška č.100/1995 Sb.) a obdobných zahraničních předpisů. V této věci spolupracujeme se jmenovanými znalci dle RID a inspektory ve smyslu národních předpisů. V neposlední řadě provádíme zkoušky plynových cisteren a navazující dusíkování.

Pro výše uvedené činnosti máme množství dalších kompetencí v oblasti svařování, nedestruktivního testování a opravy komponentů (brzda, nárazníky, díly podvozku, apod.)